Amsterdam

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen op de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

Geneeskunde

De decentrale selectie van Geneeskunde op de vrije universiteit (VU) in Amsterdam bevat twee rondes. Bij de eerste ronde kijken ze naar je cv, inclusief je school- en/ of studieresultaten. In de tweede ronde volg je een ronde colleges en toetsen ze je cognitieve vaardigheden op onderdelen, namelijk verbaal inzicht, numeriek redeneervermogen, ruimtelijk inzicht en Nederlandse taalvaardigheid. Tijdens onze tweedaagse cursus word je volledig klaargestoomd voor de toets!

Zie onderstaande planning voor verdere informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat.

Week 3 2021

In week 3 ontvang je per mail de link naar het cv-formulier en instructies voor deelname aan de selectie.

31 januari 2021

Het cv-formulier, inclusief bijbehorende bewijsstukken zoals diploma's, cijferlijsten en verklaring van onderscheidende vaardigheden, moet uiterlijk vóór 31 januari 2021 23.59 uur binnen zijn bij de Faculteit der Geneeskunde VU.

Week 8 2021

In week 8 hoor je of je door bent naar de 2e ronde, de Selectiedagen. Ben je uitgenodigd, dan ontvangen je kort daarop ook het informatiepakket voor de 2e ronde, inclusief het literatuurpakket voor de 2e ronde.

Zaterdag 6 maart 

Online colleges

Zaterdag 13 maart

Online toetsdag

15 april 2021

De uitslag is vanaf 15 april te zien in Studielink. Je uitslag is je rangnummer op basis van de behaalde scores. Iedere kandidaat die de toetsen heeft gemaakt, ontvangt van ons een toelichting op zijn/haar rangnummer.

Uiterlijk 15 juli 2021

Alle deficiënties moeten zijn weggewerkt.

Meer info:

https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/selectie-geneeskunde

 

Tandheelkunde

De decentrale selectie in Amsterdam bestaat uit twee verschillende onderdelen. Er worden uiteindelijk 128 studenten uitgekozen. Deze studenten worden verdeeld over de UvA en de VU. De UvA biedt 68 plekken aan en de VU biedt 60 plekken aan.

Voor de tweede ronde is er een selectiedag waarop je een aantal testen moet maken. Deze testen toetsen verschillende vaardigheden: kennis van natuurwetenschappelijke vakken, taalvaardigheid, cijfermatig inzicht, ruimtelijk inzicht, sociale intelligentie en communicatie.