Groningen

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen in Groningen. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

Geneeskunde

De selectietoets van Geneeskunde bevat een kennis- en cognitief/ non-cognitief gedeelte. De grootste focus ligt op de kennistoets. Daarnaast bieden we tijdens onze tweedaagse cursus ook handvaten voor de non-cognitieve toets. Wij weten wat er nodig is om de selectie te halen en stomen je zo klaar voor de toets!

Zie onderstaande planning voor verdere informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat.

20 januari 2022

Het huiswerk wordt verstuurd.

 

27 januari 2022

Kandidaten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor extra tijd, dienen dit voor deze datum aan te vragen.

8 februari 2022

Het portfolio dient digitaal te worden ingeleverd.

zaterdag 13 februari 2022 of zondag 14 februari 2022

De selectiedagen. 

 De selectie vindt niet op locatie plaats, maar online. De richtlijnen van het Ministerie van OCW staan momenteel niet toe dat de selectie volgens de geplande opzet op locatie in Groningen plaatsvindt; de selectie dient volledig online plaats te vinden.

De duur van de toetsing is teruggebracht naar 1 dagdeel.

Er worden minder toetsen afgenomen: de kennistoets vervalt en de non-cognitieve toets 2 is ingekort.

 

Het selectiedagdeel bestaat uit twee blokken. Tijdens het eerste blok (60 minuten) maak je een cognitieve toets en tijdens het tweede blok (75 minuten) maak je twee non-cognitieve toetsen. Het is de bedoeling dat je de toetsen alleen maakt en geen andere hulpmiddelen gebruikt. Iedere afwijking van deze voorschriften leidt tot het vermoeden van fraude. Wanneer we constateren dat je fraude hebt gepleegd zal de selectiecommissie de onderwijsdecaan adviseren je levenslang uit te sluiten van de studies Geneeskunde en Tandheelkunde in Groningen. Tijdens het eerste blok maak je een cognitieve toets op basis van een wetenschappelijk artikel. De vragen kun je beantwoorden door de tekst nauwkeurig te lezen en logisch te redeneren. Er is geen voorkennis nodig voor deze toets, daarom hoef je deze cognitieve toets niet voor te bereiden. In de eerste non-cognitieve toets die je tijdens het tweede blok maakt leggen we je een aantal probleemsituaties voor met mogelijke handelingsalternatieven waarvan je moet beoordelen hoe professioneel ze zijn. In de tweede non-cognitieve toets tijdens dit blok moet je reflecteren op authentieke situaties uit de klinische praktijk. Deze toets bestaat uit casuïstiek met bijbehorende vragen. Ter voorbereiding op deze toets moet je stof bestuderen. Kandidaten met een functiebeperking kunnen extra tijd krijgen, mits zij deze extra tijd voor 27 januari 2021 aanvragen inclusief alle benodigde bewijsstukken. Instructies om in aanmerking te komen voor deze voorziening ontvang je met de mail die je op 22 januari ontvangt.

Meer info:

https://www.rug.nl/umcg/education/geneeskunde/selectie/2021-2022/def-geneeskunde-selectie-brochure-2021-2022-ogv-coronamaatregelen.pdf

 

Tandheelkunde

Voor de decentrale selectie aan de RUG moet je een tweetal toetsen maken. Een cognitieve en een non-cognitieve toets Rond 17 januari krijg je alle studiestof en informatie over de selectiedag. De selectiedag vindt plaats op 11,12 of 13 februari. Uiteindelijk worden gemiddeld 60 mensen toegelaten!