Rotterdam

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen in Rotterdam. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

De selectietoets van Geneeskunde in Rotterdam bestaat uit meerdere onderdelen waaronder specifieke stof voor geneeskunde (afgelopen jaar psychiatrie), logisch redeneren en een rekenonderdeel. Wij bieden een eendaagse cursus om alle drie deze onderdelen zo goed mogelijk te bespreken en je daarmee klaar te stomen voor de toets!

De toetsperiode start met het online bekijken van twee colleges over een medisch onderwerp. Daarna worden de toetsen afgenomen. Let wel; alleen kandidaten die hun deelnameformulier volledig en op tijd hebben ingeleverd worden uitgenodigd voor de toetsen.

 

Meer info:

https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/decentrale-selectie/tijdlijn-selectie