Rotterdam

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen in Rotterdam. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

De selectietoets van Geneeskunde in Rotterdam bestaat uit meerdere onderdelen waaronder specifieke stof voor geneeskunde (afgelopen jaar psychiatrie), logisch redeneren en een rekenonderdeel. Wij bieden een tweedaagse cursus om alle drie deze onderdelen zo goed mogelijk te bespreken en je daarmee klaar te stomen voor de toets!

Zie onderstaande planning voor verdere informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat. 

Week 3

Je ontvangt het deelnameformulier decentrale selectie van het Erasmus MC.

Uiterlijk 6 februari 2022

23.59 uur 

Het deelnameformulier moet binnen zijn bij het Erasmus MC, inclusief bijbehorende bewijsstukken, zoals diploma's, cijferlijsten en verklaring van onderscheidende vaardigheden

Week 9

Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de studievaardigheidstoetsen. Deze uitnodiging krijg je alleen als het deelnameformulier volledig en op tijd (vóór 6 februari 2022 - 23:59 uur) ingevuld bij ons binnen is. Kandidaten die op basis van  SE-cijfers én motivatie geselecteerd zijn, ontvangen een bevestiging van hun selectie in week 9.

maart 2022

De toetsen worden op een zaterdag in maart afgenomen in Rotterdam*. Eén week voorafgaand aan jouw toetsdag kun je de colleges ter voorbereiding van de toetsen thuis via internet bekijken. NB:Indien in verband met Corona aangepaste maatregelen nodig zijn, kunnende toetsen digitaal worden afgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van online surveillance.

Uiterlijk 15 april 2022

Je krijgt je uitslag. De uitslag bestaat uit een rangnummer op basis van de behaalde scores. Iedere kandidaat die de toetsen heeft gemaakt, ontvangt via Studielink zijn/haar rangnummer. De individuele scores ontvang je in week 16 van ons.

Uiterlijk 15 juli 2022

Aanleveren bewijsstukken vooropleiding.

1 augustus 2022

Deadline aanvraag correctie selectiepoging in geval van zakken.

De toetsperiode start met het online bekijken van twee colleges over een medisch onderwerp. Daarna worden de toetsen afgenomen. Let wel; alleen kandidaten die hun deelnameformulier volledig en op tijd hebben ingeleverd worden uitgenodigd voor de toetsen.

Meer info:

https://www.eur.nl/erasmusmc/media/97040 (tijdspad)

https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/decentrale-selectie/decentrale-selectie-2022