Help Center

Frequently Asked Questions

Per dag krijg je 4 tot 8 uur les (afhankelijk van het gekozen pakket). De lesdag wordt verdeeld in blokken van 1.75 uur. Tussen de blokken door vind er een kleine koffie- en theepauze plaats zodat er fris aan het volgende blok kan worden begonnen.

De lessen worden gegeven door geneeskunde studenten die in de master van hun studie zitten en door afgestudeerde basisartsen. Tevens hebben zijn zij vaak geïnteresseerd dan wel gespecialiseerd in het gegeven onderwerp van dat jaar. 

Ja en nee. Het hangt er natuurlijk van af welk welke moeite je zelf in het leren voor de Decentrale Selectie stopt. Wel is de ervaring dat van de 304 leerlingen die jaarlijks tot de geneeskunde opleiding worden toegelaten 70% een vorm van training voor de decentrale selectie heeft gehad. Het is dus handig om je goed voor te bereiden. Het afgelopen jaar hebben wij een slagingspercentage van omstreeks 92% behaald, dus dit kan enorm voordelig uitpakken voor jouw kansen. 

We streven naar maximaal 10 leerlingen per docent. Onze ervaring is dat juist met deze intensieve begeleiding je het beste uit jezelf haalt. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat je met meer dan 10 leerlingen in een lokaal zit. Indien dit het geval is dan zetten wij ook meer docenten in om onze kwaliteit te waarborgen.

Wij raden aan om de opgegeven leerstof te leren voor aanvang van de cursus. Onze cursus dient ter verdieping en verbetering van de kennis. Aangezien er voor de decentrale selectie 4x zoveel aanmeldingen zijn is de concurrentie groot en vergroot je jouw eigen kans wanneer je beter voorbereid bent en onze cursus als verdieping gebruikt.

De cursussen zullen gegeven worden in Utrecht, vooralsnog houden we de Uithof aan. Echter zal 3 weken van te voren de definitieve lokaalkeuze per groep bekend gemaakt worden.

Je kunt tot twee weken voor aanvang van de cursus annuleren, let wel dat het retour krijgen van uw geld slechts het geval is op het moment dat je nog geen lesmateriaal ontvangen heeft. 

Het lesmateriaal wordt ieder jaar ongeveer 2-3 weken voor aanvang van de eerste cursusdatum van de desbetreffende universiteit opgestuurd. Indien je annuleert na het ontvangen van het cursusmateriaal, behoudt DSGT het recht om het betaalde geld niet te retourneren. Indien je dus niet zo spoedig mogelijk het lesmateriaal wilt ontvangen en jij jouw annuleringsrecht met volledige restitutie wilt behouden, dien je dit per mail tijdig aan te geven. Op deze manier zorgt DSGT ervoor dat wij het lesmateriaal niet direct naar je verzendt, maar dan zal het pas binnen 2 weken voor aanvang van jouw cursusdatum verzonden worden. DSGT behoudt zich het recht, iedereen het lesmateriaal 2-3 weken voor aanvang van de eerste cursusdatum te verzenden, omdat er vanuit gegaan wordt dat een ieder in het belang is van het spoedig ontvangen van het lesmateriaal, om zo tijdig mogelijk te starten met de voorbereidingen.