Geneeskunde Rotterdam decentrale selectie

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie.

Selectietoets Geneeskunde Rotterdam

De selectietoets van Geneeskunde in Rotterdam bestaat uit meerdere opdrachten die gericht zijn op communicatie, samenwerken en wetenschappelijk denken. 24 februari zal er een college zijn ter voorbereiding op de selectiedag. Tijdens onze ééndaagse cursus zullen, zowel deze toetsonderdelen, als het college zo goed mogelijk besproken worden om je daarmee klaar te stomen voor de toets!

Zie onderstaande planning voor de deadlines van de selectieprocedure aan de EUR:

  • 6 december 2023: Coachingsdag
  • 15 januari 2024: Deadline aanmelding Geneeskunde via Studielink
  • 5 februari: Deadline maken E-module en inleveren voorbereidingsopdracht en portfolio
  • 24 februari 2024: College van een halfuur ter voorbereiding selectiedag
  • Zaterdag in maart 2024 (datum wordt nog bekend gemaakt): Selectiedag 
  • 15 april 2024: Ontvangst rangnummer via Studielink

Let wel; alleen kandidaten die hun deelnameformulier volledig en op tijd hebben ingeleverd worden uitgenodigd voor de toetsen.

Gedetailleerde informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat, kun je vinden op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/decentrale-selectie/tijdlijn-decentrale-selectie