Geneeskunde Utrecht decentrale selectie

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen op de Universiteit Utrecht. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen, die langskomen op de decentrale selectie. 

De selectietoets Geneeskunde Utrecht

De selectietoets voor Geneeskunde in Utrecht onderscheidt zich van andere toetsen door de hoge focus op de Kennis- en inzichttoets. Behalve de kennistoets is er nog een non-cognitieve toets. Aangezien de kennistoets zo zwaar meetelt, zullen we tijdens onze cursus hier ook de focus op leggen. Daarnaast bieden we handvatten voor de non-cognitieve toets. Onze ééndaagse cursus zal daarom een volledig beeld geven van de stof en wat er nodig is om de selectie te halen!

Zie onderstaande planning voor de deadlines van de selectieprocedure aan de UU:

  • 15 Januari 2024: Deadline aanmelding Geneeskunde in Studielink
  • 31 januari 2024: Deadline invullen vragenformulier
  • 24 Februari 2024: Selectiedag in Utrecht
  • 15 April 2024: Ontvangst rangnummer via Studielink

Let op; alleen kandidaten die hun vragenformulier volledig en op tijd hebben ingeleverd worden uitgenodigd voor de toetsen. 

Daarnaast ontvang je pas na het invullen van de ‘aanvink’-vragen op tabblad 1 van het vragenformulier de benodigde studiestof.

Gedetailleerde informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat, kun je vinden op de website van de Universiteit Utrecht.

 

Meer info:

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie