Utrecht

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen in Utrecht. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

De selectietoets voor Geneeskunde in Utrecht onderscheidt zich van andere toetsen door de hoge focus op de kennistoets. Behalve de kennistoets is er nog non-cognitieve toets. Omdat de kennistoets zo zwaar meetelt, zullen we tijdens onze cursus hier ook de focus op leggen. Daarnaast bieden we handvaten voor de non-cognitieve toets. Onze eendaagse cursus zal daarom een volledig beeld geven van de stof en wat er nodig is om de selectie te halen!

Zie onderstaande planning voor verdere informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat.  

 

Meer info:

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie