Utrecht

Wij bereiden al onze cursisten zo goed mogelijk voor op de selectietoetsen in Utrecht. Dit doen wij al jaren middels onze bewezen methode. Er zal lesgegeven worden op alle onderdelen die langs komen bij de decentrale selectie, te verstaan:

  • Logisch redeneren
  • Rekenen 
  • Colleges. Alle onderwerpen zullen besproken worden. Hierdoor zullen onze cursisten relatief meer stof gedoceerd krijgen dan wellicht noodzakelijk is, echter zal dit enorm bijdragen aan het uiteindelijke succes! 

De selectietoets voor Geneeskunde in Utrecht onderscheidt zich van andere toetsen door de hoge focus op de kennistoets. Behalve de kennistoets is er nog non-cognitieve toets. Omdat de kennistoets zo zwaar meetelt, zullen we tijdens onze cursus hier ook de focus op leggen. Daarnaast bieden we handvaten voor de non-cognitieve toets. Onze tweedaagse cursus zal daarom een volledig beeld geven van de stof en wat er nodig is om de selectie te halen!

Zie onderstaande planning voor verdere informatie omtrent de selectieprocedure en wat je allemaal te wachten staat.  

Na inschrijving

Je ontvangt een e-mail met het vragenformulier. Het invullen van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen is verplicht. Hierna word je toegelaten tot de selectieprocedure. Je vult de vragen over vooropleiding in en je krijgt toegang tot de studiestof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichtstoets (vanaf begin december).

31 januari 2021

Dit is de deadline voor het invullen van het vragenformulier. Vul je het na 31 januari in? Dan ben je te laat, word je niet uitgenodigd voor de selectiedag en krijg je geen rangnummer.

Ongeveer een week na het invullen van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier ontvang je de informatie over de studiestof ter voorbereiding op het kennisdeel van de kennis- en inzichtstoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst begin december (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels. De toets is in het Nederlands. Wel kan het zijn dat je tijdens het inzichtsdeel van de kennis- en inzichttoets een klein stukje tekst uit een Engelstalig artikel moet lezen.

9 februari 2021

Je ontvangt een mail met informatie over de selectiedag.

20 februari 2021

Tijdens de selectiedag maak je de kennis- en inzichtstoets, de non-cognitieve toets en reflecteer je op aspecten van motivatie. De selectiecriteria zijn op dit moment (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde):

Score kennis- en inzichtstoets

Score non-cognitieve toets

Score voor reflectie op aspecten van motivatie

Vwo-cijfers

 Meer info:

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie  

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectieprocedure-en-selectiecriteria